Wat betekent AFM?

AFM is de afkorting van Autoriteit Financiële Markten. De AFM controleert de financiële markten in Nederland. De AFM houdt toezicht op bijvoorbeeld financiële dienstverleners, verzekeraars en accountants.

De AFM is een zelfstandig bestuursorgaan met wettelijke taken en bevoegdheden. De bestuursleden van de AFM worden door de minister van Financiën benoemd. Ook de begroting en statutenwijzingen van de AFM worden door de minister van Financiën goedgekeurd.

Ga naar Nuvema
Ga naar Yarden
Ga naar DELA
Ardanta
Monuta