Algemeen graf

In een algemeen graf worden meerdere willekeurige overledenen begraven. Meestal liggen in een algemeen graf 2 a 3 overledenen. Deze personen hebben vaak geen enkele band of andere verbintenis met elkaar en zijn dus geheel vreemde van elkaar.

De overledenen worden in volgorde van binnenkomst begraven. De grafrechten gelden voor tien jaar. Deze kunnen bij een algemeen graf niet verlengd worden.

Algemeen graf herkennen

Een algemeen graf valt te herkennen aan de verschillende kleine stenen (monumentjes) dicht bij elkaar op één plaats. Iedere familie heeft eigen voorkeuren voor monumenten, teksten of beplanting. Bij een algemeen graf heeft de familie een half of één derde qua oppervlakte van een normaal eigen graf.

Algemeen graf

Algemeen graf ruimen

Een algemeen graf heeft een korte looptijd, meestal maar tien jaar. Na tien jaar mag de houder van de begraafplaats algemene graven ruimen. Nabestaanden worden daar niet van op de hoogte gesteld. Algemene graven worden in de regel pas geruimd bij ruimtegebrek. Maar soms kiest de beheerder ervoor meerdere algemene graven in één keer te ruimen.

Algemeen graf verlengen

Een algemeen graf kan niet verlengd worden. Voor algemene graven geldt een minimumtermijn van 10 jaar.

Personen in een algemeen graf hebben geen band met elkaar. Als de familie van persoon A wil verlengen en de familie van persoon B en C willen dit niet, dan heeft de begraafplaatshouder een probleem. Hij kan namelijk als A verlengt de plekken van B en C niet aan D en E beschikbaar stellen. Want in een algemeen graf liggen de personen boven of onder elkaar.

Daarom wordt de regel gehanteerd dat een algemeen graf niet verlengt kan worden. Als er maar 1 persoon in een algemeen graf ligt (wat vaak niet het geval zal zijn) dan kan de familie uiteraard wel verlengen.

Vergelijk uitvaartverzekeringen<< Terug naar alle uitvaart begrippen