Algemene begraafplaats

In Nederland kunnen we twee soorten begraafplaatsen, dit zijn de algemene begraafplaats en de bijzondere begraafplaats.

Elke gemeente in Nederland is verplicht te voorzien in een algemene begraafplaats waar overledenen begraven kunnen worden. Een algemene begraafplaats is eigendom van de overheid. Bij grotere gemeentes zijn vaak meerdere algemene begraafplaatsen.

Algemene begraafplaats of gemeentelijke begraafplaats?

In de wet op de lijkbezorging spreekt men van een gemeentelijke begraafplaats. Sinds 1991 komt de term algemene begraafplaats eigenlijk niet meer voor en spreekt men van een gemeentelijke begraafplaats. In beide gevallen bedoelt men dan ook hetzelfde.

Bijzondere begraafplaats

Naast algemene of gemeentelijke begraafplaatsen bestaan er ook bijzondere of particuliere begraafplaatsen. Deze bijzondere begraafplaatsen zijn geen eigendom van de overheid en behoren toe aan een stichting, kerkgenootschap of particulier. Bijzondere begraafplaatsen mogen aanvullende eisen stellen, zoals bijvoorbeeld geloofsovertuiging. Bij een algemene begraafplaats mogen deze aanvullende eisen niet gesteld worden en mag iedereen begraven worden.

Vergelijk uitvaartverzekeringen<< Terug naar alle uitvaart begrippen