Uitvaartverzekering

ANW

ANW staat voor de Algemene nabestaandenwet. De ANW is een uitkering van de Nederlandse overheid voor iedereen die zijn of haar partner verliest. De ANW is een nabestaandenuitkering voor de financiële ondersteuning van de kosten voor levensonderhoud. De ANW betreft een basisinkomen waar u in bepaalde gevallen recht op heeft na het overlijden van uw partner. Heeft u ook andere inkomsten? Dan worden deze inkomsten van de ANW afgetrokken. Dit alles is geregeld in de Algemene nabestaandenwet, wat afgekort ANW wordt genoemd.

Er bestaan twee uitkeringen:

  • ANW nabestaandenuitkering voor partner en kinderen van de overledene.
  • ANW wezenuitkering voor kinderen zonder ouders.

Of u recht heeft op een ANW nabestaandenuitkering, hangt af van uw leeftijd en of u:

  • Een kind heeft of arbeidsongeschikt bent.
  • Andere inkomsten heeft.

Voor wie is de ANW?

De ANW is er voor iedereen die na het overlijden van zijn of haar partner niet meer kan voldoen in levensonderhoud.

ANW uitkering voor wezen

Voor kinderen tot 16 jaar waarvan beide ouders zijn overleden is er een wezenuitkering. De wezenuitkering kan soms doorlopen tot de 18e of 19e verjaardag.

Wanneer recht op ANW?

Als uw partner overlijdt heeft u misschien wel recht op een ANW uitkering. Als u zelf niet kunt voorzien in uw levensonderhoud mag u een ANW uitkering aanvragen bij de SVB. Via de overheid is geregeld door middel van de ANW dat u recht heeft op een basisinkomen.

Heeft u recht op ANW?

Om recht te hebben op de ANW moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. U heeft recht op een nabestaandenuitkering ANW als:

  • Uw partner in Nederland woonde of werkte, én
  • U nog geen AOW-uitkering heeft, én
  • U op de dag van overlijden van uw partner aan een van de volgende voorwaarden voldoet: u zorgt voor een kind dat jonger dan 18 jaar is of u bent minimaal 45% arbeidsongeschikt.

Het maakt niet uit of u getrouwd was of alleen samenwonend was met uw overleden partner.

Andere inkomsten gaan van uw ANW af

Heeft u geen andere inkomsten? Dan krijgt u de volledige ANW. Heeft u wel andere inkomsten? Dan hangt het af van het soort inkomen of die helemaal, voor een deel of niet worden afgetrokken van uw ANW.

Voor meer informatie kijkt u op de website van de SVB.

Vergelijk uitvaartverzekeringen<< Terug naar alle uitvaart begrippen