Beneficiair aanvaarden

Beneficiair aanvaarden is een manier van aanvaarden van de erfenis van een overledene. Bij beneficiair aanvaarden (ook wel genoemd: aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving) accepteert u de erfenis alleen bij een positief saldo. Oftewel: de bezittingen zijn groter dan de schulden.

Bij beneficiair aanvaarden bent u bij een onverwacht negatief saldo niet verantwoordelijk voor de schulden van de overledene. Dit betekent dat schuldeisers u bij beneficiair aanvaarden niet aansprakelijk kunnen stellen voor openstaande schulden. Als u een erfenis beneficiair aanvaardt, dan zal de erfenis eerst moeten worden vereffend. U zult uw deel van de erfenis dan pas ontvangen wanneer alle schulden zijn betaald.

Hoe werkt beneficiair aanvaarden?

Als u een erfenis beneficiair wilt aanvaarden, dan moet u hiervoor een verklaring afleggen bij de rechtbank. Dit dient u te doen in de regio waar de overledene woonachtig was. Deze verklaring kunt u laten verzorgen door een notaris.

De beneficiaire aanvaarding zal door de rechtbank worden ingeschreven in het boedelregister van de rechtbank. Het boedelregister van de rechtbank is openbaar en kan door schuldeisers geraadpleegd worden.

Gevolgen beneficiair aanvaarden

Als een erfenis beneficiair aanvaardt is, dan zal deze worden vereffend volgens de wet. Dit betekent dat de bezittingen van de overledene te gelde moeten worden gemaakt om zoveel mogelijk schulden te voldoen. Zodra duidelijk is dat alle schulden voldaan zijn, komt het eventueel resterende saldo dat overblijft ten goede aan de erfgenamen.

Vergelijk uitvaartverzekeringen<< Terug naar alle uitvaart begrippen