Boedelvolmacht

Een boedelvolmacht geeft een persoon de verantwoordelijkheid voor het regelen van een deel van de erfenis. Deze persoon wordt ook wel de boedelgevolmachtigde genoemd.

Met een boedelvolmacht geven alle erfgenamen een persoon de verantwoordelijkheid voor het regelen van de erfenis. Met de boedelvolmacht is deze persoon gevolmachtigd om zelfstandig te handelen namens alle erfgenamen. Een boedelvolmacht geldt alleen voor de goederen (boedel) in de erfenis, bijvoorbeeld: foto’s, kleding, sieraden en inboedelgoederen.

Waarom een boedelvolmacht?

Als er meerdere personen erfgenaam zijn en de erfenis hebben geaccepteerd, zijn die samen gerechtigd om over de goederen te beschikken. Dit kan tot praktische problemen leiden. Voor iedere handeling is dan de medewerking van alle erfgenamen nodig. Daarom is het verstandig om een persoon tot boedelvolmacht te benoemen.

Het is niet alleen praktisch. Erfgenamen krijgen regelmatig ruzie over de verdeling van de erfenis. Om dit op voorhand te voorkomen, is het verstandig met alle erfgenamen iemand toe te wijzen die de boedelvolmacht krijgt. Degene die dan boedelvolmacht heeft, verdeelt de spullen onder de erfgenamen. De persoon met boedelvolmacht heeft het laatste woord en iedere erfgenaam zal zich hierbij moeten neerleggen. Kies de persoon met boedelvolmacht dus verstandig.

Wie krijgt een boedelvolmacht?

Alle erfgenamen bepalen samen wie een boedelvolmacht krijgt. Boedelvolmacht kan worden gegeven aan een van de erfgenamen. Er kan ook voor worden gekozen de boedelvolmacht aan iemand anders te geven, bijvoorbeeld aan iemand die niets met de erfenis te maken heeft en dus neutraal kan oordelen. Het is belangrijk dat alle erfgenamen het eens zijn met de keuze wie boedelvolmacht krijgt. Deze persoon bepaalt namelijk hoe de spullen verdeeld worden onder de erfgenamen.

Boedelvolmacht maar toch onenigheid

Is er ondanks een boedelvolmacht toch onenigheid? Een notaris kan dan controleren of de persoon met boedelvolmacht inderdaad de toestemming van alle erfgenamen heeft. Als dit zo is mag de persoon met boedelvolmacht handelen namens alle erfgenamen. De verdeling zal dus zo gaan zoals de persoon met boedelvolmacht bepaalt.

Vergelijk uitvaartverzekeringen<< Terug naar alle uitvaart begrippen