Distributiekosten

Distributiekosten zijn kosten voor de administratieve afhandeling en het verwerken van een verzekeringsaanvraag. Distributiekosten worden per polis in rekening gebracht. Ook kan de hoogte van de distributiekosten afhankelijk zijn van hoe de verzekering wordt aangevraagd, bijvoorbeeld telefonisch, via de website of via een tussenpersoon.

Hoe worden distributiekosten berekend?

Distributiekosten voor een levensverzekering, bijvoorbeeld een uitvaartverzekering of overlijdensrisicoverzekering, zijn niet nieuw. Voor 1 januari 2013 werden distributiekosten in uw maandelijkse premie verwerkt. Vanaf 1 januari 2013 zijn verzekeraars verplicht duidelijk te zijn over de hoogte van de distributiekosten.

De distributiekosten moeten duidelijk los van de premie vermeld worden en het moet duidelijk voor de consument zijn hoe hoog deze kosten zijn. De distributiekosten worden nu apart in rekening gebracht. Wel kunt u over het algemeen kiezen of u de distributiekosten in een keer wilt betalen of dat u deze verspreid wilt betalen.

Vergelijk uitvaartverzekeringen<< Terug naar alle uitvaart begrippen