En-bloc clausule

Met een en-bloc clausule mag een verzekeraar wijzigingen aanbrengen in een bestaande polis. Met de en-bloc clausule is de verzekeraar gerechtigd eenzijdig (zonder overeenstemming van beide partijen) de polis te wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een wijziging in de premie of een wijziging in de voorwaarden. De wijziging mag echter niet op één individuele verzekering bedoeld zijn. De wijziging moet bedoeld zijn op een complete groep verzekeringen (en-bloc).

Opzeggen verzekering na wijziging

Als de verzekeraar gebruik maakt van de en-bloc clausule, betekent dit vaak een verslechtering in bijvoorbeeld de premie of de voorwaarden voor de klant. De klant is in dat geval gerechtigd de verzekering binnen 30 dagen na aankondiging te beëindigen. Dit is echter alleen mogelijk als de aanpassing vanuit de verzekeraar komt. De aanpassing kan namelijk ook vanuit de overheid komen, de verzekeraar is dan verplicht dit door te voeren. Om deze reden zijn veel verzekeraars verplicht om de en-bloc clausule op te nemen in hun voorwaarden.

Vergelijk uitvaartverzekeringen<< Terug naar alle uitvaart begrippen