Erfenis

Een erfenis zijn alle bezittingen en schulden die een overledene (erflater) achterlaat. Een erfenis kan dus zowel positief als negatief zijn. U heeft de mogelijkheid een erfenis te accepteren of te verwerpen. Een erfenis wordt ook vaak een nalatenschap genoemd. Een persoon die een erfenis ontvangt wordt een erfgenaam genoemd.

Waaruit bestaat een erfenis?

Een erfenis bestaat uit bezittingen en schulden. Bezittingen kunnen zijn: een huis, een auto, meubilair, kunstvoorwerpen, geld, waardepapieren of een onderneming. Schulden kunnen bestaan uit: hypotheek, leningen of belastingschulden. Als de overledene geen uitvaartverzekering heeft, worden ook de kosten voor de crematie of begrafenis gezien als een schuld. Deze kosten zijn namelijk voor rekening van de erfgenamen.

Positieve erfenis

Als de erfenis boven de vrijstelling van de erfbelasting uitkomt dient u erfbelasting te betalen over de erfenis. Hoeveel erfbelasting u moet betalen, is afhankelijk van uw relatie met de overledene.

Negatieve erfenis

Als u de erfenis heeft geaccepteerd en deze blijkt negatief te zijn, dan kunnen de schuldeisers bij u aan komen kloppen. U draait dan op voor de schulden van de overledene. Als u denkt of weet dat de erfenis negatief is dan kunt u de erfenis verwerpen.

Vergelijk uitvaartverzekeringen<< Terug naar alle uitvaart begrippen