Wat betekent erfgenaam

Een erfgenaam is een persoon of instelling die door een overlijden (een deel van) een erfenis of legaat krijgt. In het erfrecht is bepaald wie uw erfgenamen zijn. U kunt ook zelf uw erfgenamen aanwijzen door een testament op te stellen bij de notaris. Daarin kunt u ook erfgenamen onterven die volgens het erfrecht wel uw erfgenaam waren.

Ga naar Nuvema
Ga naar Yarden
Ga naar DELA
Ardanta
Monuta