Wat betekent erflater?

Een erflater is de persoon die is komen te overlijden. De erflater laat een erfenis (ook wel nalatenschap genoemd) achter aan zijn erfgenamen. Deze erfenis zal worden verdeeld onder de erfgenamen van de overleden persoon.

De erfenis die de erflater achter laat bestaat uit bezittingen en schulden. De erfenis kan dus ook uit voornamelijk schulden bestaan.

Ga naar Nuvema
Ga naar Yarden
Ga naar DELA
Ardanta
Monuta