Wat betekent erfrecht?

Erfrecht bepaalt wat er bij een overlijden van iemand gebeurt met zijn bezittingen en schulden, ook wel erfopvolging genoemd. Het erfrecht is een verzamelbegrip van alle regels die bepalen wat er na een overlijden met de bezittingen en schulden moet gebeuren. Alle regels omtrent het erfrecht kunt u terugvinden in boek 4 van het Burgerlijk Wetboek.

Ga naar Nuvema
Ga naar Yarden
Ga naar DELA
Ardanta
Monuta

De overledene heeft geen testament

Het erfrecht is er vooral voor de mensen zonder testament. Door middel van het erfrecht wordt dan bepaald wie er erfgenamen zijn. Als er geen testament is, regelt het erfrecht hoe de erfenis verdeeld wordt.

Het Burgerlijk Wetboek over erfrecht bestaat uit 233 artikelen. In de basis wordt voor de verdeling volgens het erfrecht gebruik gemaakt van 4 groepen:

  1. De echtgenoot of geregistreerd partner en kinderen van de erflater.
  2. De ouders, broers en zusters van de erflater.
  3. De grootouders van de erflater.
  4. De overgrootouders van de erflater.

Als de langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner erft, dan zal automatisch de wettelijke verdeling in werking treden. Dit betekent dat de kinderen van erflater hun erfdeel niet direct in handen krijgen. Ze krijgen een vordering op de erfenis ter grootte van hun erfdeel. Hun erfdeel is pas opeisbaar als de langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner is overleden.

Krijgt iedereen een gelijk deel bij het erfrecht?

Volgens het erfrecht krijgt iedereen binnen eenzelfde groep een gelijk deel. Alleen binnen groep 1 werkt dit zoals u hierboven kunt lezen anders. Daar treedt namelijk de wettelijke verdeling in werking.

De overledene heeft wel een testament

Als erflater zelf een testament heeft opgesteld dan vervalt het erfrecht. Een testament gaat namelijk voor het erfrecht. De voorwaarde is wel dat dit testament officieel is opgemaakt door een notaris en is ingediend in het centraal testamentenregister. Alleen een notaris heeft toegang tot het centraal testamentenregister.

In een testament kunt u zelf uw erfenis verdelen zoals u het zelf zou willen. U bent vrij in het bepalen wie uw erfgenamen zijn. Echter dient u wel rekening te houden met uw kinderen. De kinderen hebben altijd recht op hun legitieme portie. Dat is het deel waar zij wettelijk gezien recht op hebben.

Ga naar Nuvema
Ga naar Yarden
Ga naar DELA
Ardanta
Monuta