Uitvaartverzekering

Gezondheidsverklaring

Een gezondheidsverklaring is een uitgebreide vragenlijst met vragen over uw gezondheid. Aan de hand van deze gezondheidsverklaring zal een medisch adviseur bepalen of uw aanvraag tot de verzekering kan worden geaccepteerd. De gezondheidsverklaring dient u vaak in te vullen bij het aanvragen van een levensverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Bij hoge verzekerde bedragen kan bij twijfel over uw gezondheid gevraagd worden om aanvullende vragen te beantwoorden. Ook kan een medisch keuring bij een arts geëist worden.

Waarom een gezondheidsverklaring?

Op het moment dat u een verzekering wilt afsluiten op uw leven, dient u vaak een gezondheidsverklaring in te vullen. Een gezondheidsverklaring heeft als doel om te kunnen bepalen hoe groot het risico voor een verzekeraar is om u te verzekeren. U dient dan ook een gezondheidsverklaring in te vullen als u een verzekering wil afsluiten waarbij uw gezondheid een rol speelt. Hierbij kunt u denken aan een uitvaartverzekering, een overlijdensrisicoverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Een medisch adviseur zal dan de verzekeraar adviseren of u wat betreft uw gezondheid een aanvaardbaar risico bent. Een eerlijke verzekeraar zal de gezondheidsverklaring, en dus ook de medische keuring, laten verzorgen door een onafhankelijke organisatie. Als dit niet het geval is kunt u, voor een eerlijke medische acceptatie, hier altijd naar vragen. Het kan echter ook zijn dat u een standaardformulier met persoonlijke vragen dient te beantwoorden.

Vragen gezondheidsverklaring

Bij een gezondheidsverklaring worden vragen gesteld over uw fysieke gesteldheid, uw leefgedrag, uw werk, uw medisch verleden en vragen over erfelijke aandoeningen. Per type verzekering verschilt het waar een medisch adviseur bij zijn beoordeling de nadruk op zal leggen.

Bij het beantwoorden van de vragen in de gezondheidsverklaring krijgt u te maken met de mededelingsplicht. Het is belangrijk om de vragen in de gezondheidsverklaring naar waarheid en volledig te beantwoorden. Indien u ergens niet eerlijk of volledig over bent kan dit verstrekkende gevolgen hebben in de toekomst. Dan heeft u bijvoorbeeld premie betaald en zal de verzekeraar niet uitkeren. Ook kan de verzekeraar in hoger beroep gaan.

Kosten gezondheidsverklaring

Voor het invullen van een gezondheidsverklaring worden geen kosten gerekend. Het kan noodzakelijk zijn dat er een medische keuring gedaan wordt. Aan een dergelijke medische keuring zijn wel kosten verbonden. Als de verzekeraar een medische keuring eist, dan zal de verzekeraar de kosten voor de medische keuring vaak voor zijn rekening nemen.

Vergelijk uitvaartverzekeringen<< Terug naar alle uitvaart begrippen