Wat betekent kapitaalverzekering?

Een kapitaalverzekering is een uitvaartverzekering die geld uitkeert aan de erfgenamen van een overleden persoon. De kapitaalverzekering kan dus gezien worden als een soort spaarrekening waar erfgenamen direct bij kunnen. Ze kunnen hiermee de kosten van de uitvaart betalen. Bankrekeningen van de overledene worden namelijk geblokkeerd door de bank. Erfgenamen moeten zonder een kapitaalverzekering zelf de uitvaartkosten voorschieten.

Een kapitaalverzekering wordt ook wel kapitaal uitvaartverzekering of uitvaartverzekering in geld genoemd.

Ga naar Nuvema
Ga naar Yarden
Ga naar DELA
Ardanta
Monuta

Kenmerken kapitaalverzekering

Met een kapitaalverzekering hebben erfgenamen volledige vrijheid over het te besteden bedrag. Ze hoeven dit bedrag niet verplicht te besteden aan de uitvaart. Er is dus voldoende vrijheid in de keuze over hoe de uitvaart wordt ingericht. Ook hebben erfgenamen of uzelf de volledige vrijheid in de keuze van een uitvaartverzorger voor de uitvaart.

De hoogte van het bedrag dat uitgekeerd wordt aan uw erfgenamen is volledig zelf te bepalen. U kunt dus zelf kiezen of u een sobere of luxe uitvaart wilt. Het is verstandig om voor uw overlijden duidelijk te hebben wat uw specifieke wensen zijn. Zo ontlast u uw nabestaanden met moeilijke keuzes wanneer u er niet meer bent. Wensen kunt u bespreken met uw erfgenamen en/of de uitvaartverzorger van uw keuze.

Welke soorten uitvaartverzekering zijn er?

Naast een kapitaalverzekering zijn er nog meer soorten uitvaartverzekeringen. De tegenhanger van de kapitaalverzekering is de naturaverzekering. Bij een naturaverzekering krijgen uw erfgenamen geen geld maar producten en diensten.

Voordelen kapitaalverzekering

Een kapitaalverzekering biedt veel voordelen ten opzichte van de keuzevrijheid. Omdat er een geldbedrag wordt uitgekeerd bij overlijden, kan zelf gekozen worden hoe dit bedrag wordt besteed. Er kan dus zelf bepaald worden hoe de uitvaart ingevuld zal gaan worden.

Nadelen kapitaalverzekering

Bij een kapitaalverzekering dient zelf de uitvaart vormgegeven te worden. Er dient dus meer geregeld te worden ten aanzien van de uitvaart door uw erfgenamen. Er zijn namelijk nog geen of weinig producten en diensten vooraf bepaald. Tenzij de overledene dit zelf al grotendeels heeft geregeld.

Bij een naturaverzekering ligt de uitvaart al grotendeels vast en hoeven er minder keuzes gemaakt te worden. Dit komt doordat een naturaverzekering uitkeert in producten en diensten. U kunt hierbij denken aan een kist of de uitvaartverzorging zelf.

Ga naar Nuvema
Ga naar Yarden
Ga naar DELA
Ardanta
Monuta