Uitvaartverzekering

Legaat

Een legaat is een geldbedrag of object dat u aan een specifiek iemand of instelling nalaat. Een legaat wijst u toe via uw testament. Om iemand een legaat toe te wijzen, hoeft diegene niet tot uw erfgenamen te behoren. Het legaat gaat altijd voor de erfenis van de erfgenamen. Het wordt van de erfenis afgetrokken voordat het verdeeld wordt onder de erfgenamen. Erfgenamen zijn verplicht dit legaat na te leven. Als u een legaat ontvangt, moet u hier ook erfbelasting over betalen.

Wanneer een legaat?

Wilt u een bepaald bedrag, bepaalde goederen of iets anders nalaten aan een persoon of een goed doel? Dit kunt u in een testament regelen. Een dergelijke regeling heet dan een legaat. Formeel gezien is een legaat een vorderingsrecht dat u in uw testament aan iets of iemand toewijst. U geeft hem of haar het recht iets op te eisen bij de erfgenamen. Degene die dit legaat ontvangt of opeist heet legataris.

Sommige mensen maken alleen een testament op vanwege een legaat. Dit is bijvoorbeeld van toepassing bij mensen die samen een bedrijf hebben. Mochten zij niets regelen, gaat het bedrijf bij overlijden van een van de twee voor 50% naar diens echtgenoot, geregistreerd partner of kinderen.

Losse spullen zoals sieraden, kleding of inboedelgoederen kunt u ook aan iemand nalaten met een codicil.

Schulden gaan voor een legaat

Ondanks dat een legaat voor een erfenis gaat, gaat op zijn beurt een schuldeiser weer voor een legaat. Dit betekent dat er nooit een garantie is dat een legaat wordt ingewilligd. Als er schulden zijn in uw erfenis, dan dienen deze eerst afgelost te zijn. Daarna gaat het legaat in werking en daarna krijgen uw erfgenamen de erfenis die nog over blijft.

Legataris overleden

De mogelijkheid bestaat dat de legataris (de ontvanger van het legaat) is voor overleden. Indien dit het geval is, dan zal het legaat in uw testament automatisch komen te vervallen. Het legaat zal dan ten goede komen aan de erfgenamen.

Vergelijk uitvaartverzekeringen<< Terug naar alle uitvaart begrippen