Levensverzekering

Een levensverzekering is een verzekering op het leven van een persoon. Een levensverzekering kan uitkeren bij overlijden van de betreffende persoon of op een vooraf afgesproken moment. Met een levensverzekering bouwt u een bepaald kapitaal op, wat u in de toekomst voor verschillende doelen kunt gebruiken. Dit komt doordat een levensverzekering een verzamelnaam voor verschillende type verzekeringen is. Een levensverzekering zelf bestaat dus niet. De verschillende soorten levensverzekeringen zullen we hier nader toelichten.

Een levensverzekering kan worden afgesloten op uw eigen leven of dat van een ander, bijvoorbeeld uw partner. Een levensverzekering kan ook een mengvorm zijn. Er wordt dan zowel uitgekeerd op een vooraf afgesproken moment of eerder indien de verzekerde overlijdt. Een levensverzekering kan ook een periodieke uitkering geven zolang de verzekerde leeft of juist vanaf het moment dat de verzekerde overlijdt.

Inhoudsopgave

Levensverzekering vergelijken

Een levensverzekering is een verzekering waarbij een uitkering zal plaatsvinden bij het overlijden van de verzekerde of bij overlijden van de verzekerde binnen een bepaalde periode. Voorbeelden van een levensverzekering zijn een uitvaartverzekering of een overlijdensrisicoverzekering. Deze levensverzekeringen kunt u bij ons vergelijken.

Wat doet een levensverzekering?

Met een levensverzekering verzekert u uw eigen leven of dat van iemand anders. Als de verzekerde vervolgens komt te overlijden, dan keert de levensverzekering uit. Dat kan een geldbedrag zijn, maar ook bijvoorbeeld het verzorgen van de uitvaart. Dit is geheel afhankelijk van het type levensverzekering dat is afgesloten.

Er zijn ook levensverzekeringen die juist uitkeren als op de einddatum van de verzekering de verzekerde nog in leven is. Ook bestaat er een levensverzekering die altijd uitkeert, het maakt hierbij niet uit of de verzekerde nog in leven is of overleden is.

Met een levensverzekering bouwt u een bepaald kapitaal op, dat in de toekomst uitgekeerd kan worden. Bijvoorbeeld om de hypotheek af te lossen. Als aanvulling op uw pensioen. Of om de uitvaart te betalen.

Redenen voor een levensverzekering

Er kunnen meerdere redenen zijn om een levensverzekering af te sluiten. Voor de volgende redenen kunt u bijvoorbeeld een levensverzekering afsluiten:

 • Voor het betalen van uw uitvaart.
 • Het aflossen van een schuld, bijvoorbeeld de hypotheek.
 • De verzorging van uw gezin te garanderen indien u overlijdt.
 • Ter aanvulling op een pensioen.
 • Om de studie van uw kinderen van te kunnen betalen.
 • Voor het sparen voor toekomstige lasten.

Soorten levensverzekeringen

Over het algemeen sluit u een levensverzekering af om ervoor te zorgen dat uw nabestaanden de kosten kunnen blijven betalen als de kostwinnaar wegvalt. Denk bijvoorbeeld aan de hypotheek, huur, studiekosten van de kinderen of om een schuld te kunnen afbetalen.

Ook een uitvaartverzekering valt onder de levensverzekeringen. Met een uitvaartverzekering zorgt u ervoor dat uw nabestaanden de kosten van uw uitvaart niet hoeven te betalen.

De bekendste levensverzekeringen zijn de uitvaartverzekering en de overlijdensrisicoverzekering. Maar er zijn nog meer soorten levensverzekeringen. Zo bestaat er ook nog een lijfrenteverzekering, kapitaalverzekering of een gemengde verzekering.

Een levensverzekering op zichzelf bestaat eigenlijk niet. De “term” levensverzekering is namelijk een verzamelnaam voor meerdere verzekeringen. Onder de term levensverzekering vallen namelijk de volgende verzekeringen:

 • Overlijdensrisicoverzekering
 • Uitvaartverzekering
 • Kapitaalverzekering
 • Spaarverzekering
 • Beleggingsverzekering
 • (Lijf)Renteverzekering
 • Gemengde verzekering

Overlijdensrisicoverzekering

Met een overlijdensrisicoverzekering worden nabestaanden beschermd tegen financiële problemen als de verzekerde komt te overlijden. Komt de verzekerde voor de einddatum te overlijden? Dan keert deze levensverzekering de nabestaanden een vooraf vastgesteld bedrag – het verzekerde bedrag – uit dat zij overal aan mogen besteden.

Een overlijdensrisicoverzekering wordt veelal afgesloten om de hypotheek te kunnen aflossen, lening te kunnen afbetalen of bijvoorbeeld de studie van de kinderen te kunnen betalen. De premies van overlijdensrisicoverzekeringen kunnen flink uiteen lopen, het loont dus om overlijdensrisicoverzekeringen te vergelijken.

Uitvaartverzekering

Met een uitvaartverzekering wordt ervoor gezorgd dat nabestaanden de begrafenis of crematie kunnen betalen. Deze levensverzekering kent geen einddatum. Dit betekent dat deze levensverzekering altijd uitkeert aan de nabestaanden. De uitvaartverzekering kan daarbij uitkeren in geld of in natura.

Bij een uitvaartverzekering in geld krijgen nabestaanden een geldbedrag om de uitvaart te bekostigen. Bij een uitvaartverzekering in natura krijgen nabestaanden een volledige uitvaart vergoed, hierbij hoeven nabestaanden zelf minder te regelen. Wilt u een uitvaartverzekering afsluiten? Vergelijk uitvaartverzekeringen dan met elkaar, zodat u niet onnodig te veel premie betaalt.

Kapitaalverzekering (spaarverzekering of beleggingsverzekering)

Een kapitaalverzekering is een levensverzekering die een bepaald geldbedrag uitkeert op een vooraf vastgelegd tijdstip. Deze verzekering keert alleen uit als u op de afgesproken datum nog in leven bent.

Een kapitaalverzekering is de overkoepelende term voor een spaarverzekering of een beleggingsverzekering. Daarom is in de regel een kapitaalverzekering een spaarverzekering of een beleggingsverzekering.

Renteverzekering

Met deze levensverzekering (ook wel lijfrenteverzekering genoemd) bouwt de verzekerde een kapitaal op. Vaak bedoeld als aanvulling op het pensioen. De verzekerde ontvangt periodiek een bedrag in de vorm van rente. Er zijn twee soorten lijfrenteverzekeringen:

 • Direct ingaande lijfrenteverzekering: Zo lang de verzekerde in leven blijft krijgt de verzekerde een bepaalde uitkering.
 • Koopsomverzekering: Op een vooraf vastgestelde datum krijgt de verzekerde, indien nog in leven, een eenmalige bepaalde uitkering. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer u eerder wilt stoppen met werken of als aanvulling op uw pensioen.

Gemengde verzekering

Een gemengde verzekering is een levensverzekering die een bepaald bedrag uitkeert op een vooraf vastgelegd tijdstip. Het maakt niet uit of de verzekerde op dat tijdstip nog in leven is. Deze verzekering keert zowel bij overlijden als bij leven uit. Overlijdt u voor de afgesproken einddatum, dan zal de verzekering in veel gevallen direct uitkeren.

Hoeveel kost een levensverzekering?

De premie die betaald moet worden voor een levensverzekering hangt voor een groot deel af van de hoogte van het bedrag wat verzekerd moet worden. Ook de leeftijd en de gezondheid van de verzekeringsnemer heeft een grote invloed op de kosten. Hoe ouder de verzekeringsnemer, hoe groter het risico op overlijden. Maar bent u gezond en rookt u bijvoorbeeld niet? Dan zult u een lagere premie krijgen dan iemand die rookt.

Verschillen tussen een uitvaartverzekering en overlijdensrisicoverzekering

Hieronder ziet u overzichtelijk de grootste verschillen tussen een overlijdensrisicoverzekering en een uitvaartvaartverzekering.

Wanneer keert de levensverzekering uit?

Bij een uitvaartverzekering heeft u geen einddatum, daarom zal deze altijd uitkeren. Bij een overlijdensrisicoverzekering bepaalt u vooraf een einddatum. Deze zal alleen uitkeren bij overlijden voor de einddatum.

Hoe keert de levensverzekering uit?

Een uitvaartverzekering kan uitkeren in natura of en in geld, dit is afhankelijk wat voor type uitvaartverzekering wordt afgesloten. Een overlijdensrisicoverzekering keert altijd een geldbedrag uit.

Waar kan de uitkering aan besteed worden?

Bij een uitvaartverzekering kan de uitkering alleen aan de uitvaart besteed worden. Bij een overlijdensrisicoverzekering is de uitkering vrij te besteden.

Levensverzekering afsluiten bij een hypotheek?

Vaak is het verplicht een levensverzekering af te sluiten als u een hypotheek wilt aanvragen. De verzekering wordt dan gekoppeld aan de hypotheek, ook wel verpanden genoemd. Als u of uw partner dan komt te overlijden weet de hypotheekverstrekker zeker dat de hypotheek terugbetaald kan worden. Het bedrag wat dan wordt uitgekeerd door de levensverzekering ontvangt de hypotheekverstrekker.

Levensverzekeringen vergelijken

Levensverzekeringen die u bij ons kunt vergelijken en afsluiten zijn de uitvaartverzekering en de overlijdensrisicoverzekering. Met een kleine premie van enkele euro’s per maand bent u al verzekerd. Bekijk uw mogelijkheden. Vergelijk uitvaartverzekeringen of vergelijk overlijdensrisicoverzekeringen zodat u nooit teveel betaalt.

Levensverzekering afsluiten

Bij het afsluiten van een levensverzekering is het verstandig om met een aantal zaken rekening te houden.

De looptijd

Bij veel levensverzekeringen die u afsluit geldt een maximale looptijd. Het is belangrijk rekening te houden met deze looptijd en hier goed over na te denken voordat u de levensverzekering afsluit. Overlijdt de verzekerde namelijk buiten de looptijd dan wordt er geen geld uitgekeerd. Bedenk dus goed wanneer de grootste kosten en/of schulden zijn afgelopen, zodat uw nabestaanden niet in financiële problemen komen.

Medische keuring

Bij het afsluiten van een levensverzekering zal de verzekeraar altijd vooraf het risico op overlijden inschatten. Wanneer het risico op overlijden groot is, dan zal het onmogelijk zijn een levensverzekering af te sluiten.

Bij een laag verzekerd bedrag zal de verzekeringnemer alleen een aantal gezondheidsvragen moeten beantwoorden. Bij een hoger verzekerd bedrag dient de verzekeringnemer echter een medische keuring te ondergaan. Wat onder een hoog verzekerd bedrag wordt verstaan, kan per verzekeraar verschillen. In de regel gaat het over een bedrag boven de € 250.000,-.

Waarom een levensverzekering afsluiten?

Een levensverzekering ontneemt veel risico en is om meerdere doeleinden verstandig om af te sluiten. Bijvoorbeeld om de hypotheek af te kunnen losse bij overlijden van uw partner. Zo kunt u uw partner beschermen wanneer uw inkomen weg zou vallen bij overlijden.

Maar een levensverzekering is ook handig om uw pensioen aan te vullen of uw kinderen te laten studeren. Een levensverzekering wordt vaak ook afgesloten om nabestaanden niet met hoge uitvaartkosten achter te laten.

Omdat er veel verschillende soorten levensverzekeringen zijn, is het verstandig goed na te denken waarvoor u een levensverzekering wil afsluiten. Met een levensverzekering kunt u namelijk veel vervelende situaties voorkomen.

Op deze website kunt u uitvaartverzekeringen en overlijdensrisicoverzekeringen met elkaar vergelijken. Een uitvaartverzekering is een van de meest afgesloten levensverzekeringen in Nederland. Ruim 70% van alle Nederlanders heeft namelijk een uitvaartverzekering afgesloten. Wanneer u deze nog niet heeft, is dit wellicht een goed moment om de mogelijkheden te bekijken?

Meer onafhankelijke informatie?

Voor nog meer onafhankelijke informatie over levensverzekeringen en andere zaken rondom inkomsten na overlijden van uw partner kunt u kijken bij vanatotzekerheid. Of bekijk bij ons direct de beste uitvaartverzekeringen.

Vergelijk uitvaartverzekeringen<< Terug naar alle uitvaart begrippen