Nabestaanden

Nabestaanden zijn alle mensen die een overledene kende. Dus niet alleen partner, kind(eren), broer(s) of zus(sen) wat veel mensen denken. Ook vrienden, buren, kennissen en andere bekenden die de overledene kende zijn nabestaanden. Als iemand overleden is, kan iedereen die een goede band met de overledene had dus nabestaande zijn. Nabestaande is dus geen term met een bepaalde betekenis.

Vaak worden nabestaanden verward met erfgenamen. Erfgenamen zijn in veel gevallen wel de partner, kind(eren), broer(s) of zus(sen).

Het zijn van nabestaande brengt geen financiële lasten of lusten met zich mee. Het zijn van erfgenaam echter wel.

Vergelijk uitvaartverzekeringen<< Terug naar alle uitvaart begrippen