Uitvaartverzekering

Nalatenschap

Een nalatenschap is het geheel aan bezittingen en schulden die een overledene (erflater) achterlaat. Een nalatenschap kan dus zowel uit schulden als baten bestaan. Een nalatenschap wordt ook vaak een erfenis genoemd. Een persoon die een nalatenschap ontvangt wordt een erfgenaam genoemd. Een erfgenaam kan de nalatenschap accepteren als hij/zij denkt dat de nalatenschap positief is of verwerpen als hij/zij denkt dat de nalatenschap negatief is.

Waaruit bestaat een nalatenschap?

Een nalatenschap bestaat uit bezittingen en schulden. Bezittingen kunnen zijn: een huis, een auto, meubilair, kunstvoorwerpen, geld, waardepapieren of een onderneming. Schulden kunnen bestaan uit: hypotheek, leningen of belastingschulden. Als de overledene geen uitvaartverzekering heeft, worden de kosten voor de crematie of begrafenis ook als een schuld gezien. Deze kosten zijn namelijk voor rekening van de erfgenamen.

Positieve Nalatenschap

Als de nalatenschap boven de vrijstelling van de erfbelasting uitkomt, dient u erfbelasting te betalen over de nalatenschap. Hoeveel erfbelasting u moet betalen is afhankelijk van uw relatie met de overledene.

Negatieve nalatenschap

Als u de nalatenschap heeft geaccepteerd en deze blijkt negatief te zijn, dan kunnen de schuldeisers bij u aan komen kloppen. U draait dan op voor de schulden van de overledene. Als u denk of weet dat de nalatenschap negatief is, dan kunt u de nalatenschap verwerpen.

Vergelijk uitvaartverzekeringen<< Terug naar alle uitvaart begrippen