Uitvaartverzekering

Overlijden

Overlijden hoort bij het leven. We komen en zullen uiteindelijk ook weer gaan. Het is belangrijk u goed voor te bereiden op het overlijden. Er zijn een aantal zaken waar u rekening mee moet houden, zodat uw nabestaanden goed verzorgd achter blijven. Lees onderstaande artikelen om u goed voor te bereiden op het overlijden.

Waarom is een goede voorbereiding op het overlijden belangrijk?

Soms kunt u een overlijden zien aankomen. Het kan echter ook zijn dat een overlijden zeer onverwachts gebeurt. U wilt dan natuurlijk wel dat u nabestaanden goed verzorgd kan achterlaten. U wilt ze zoveel mogelijk zorg uit handen nemen. Zodat opa, oma, vader, moeder, broers, zussen of zelfs uw eigen kinderen zonder problemen kunnen door blijven leven.

Een overlijden geeft buiten rouw ook een financiële impact. Een impact die voor veel mensen rauw op hun dak komt. Het is dan ook verstandig alles goed geregeld te hebben. Het laatste wat u wilt is uw dierbare achter laten in financiële problemen na uw overlijden. Een uitvaartverzekering geeft rust aan uw nabestaanden en de kosten van uw begrafenis of crematie worden (gedeeltelijk) betaald door uw uitvaartverzekering. Denk goed na, wees verstandig en praat erover met uw familie.

Wat te doen bij overlijden?

Na een overlijden moet er veel geregeld worden. In een moeilijke tijd van verdriet komt er veel op nabestaanden af. Daarom treft u hieronder een lijst aan met wat er allemaal geregeld moet worden na een overlijden.

Overlijden melden

Na een overlijden is het belangrijk om de huisarts in te lichten over het overlijden. Bij een overlijden in het ziekenhuis of een zorgcentrum hoeft de huisarts niet ingelicht te worden. Deze wordt door het personeel ingelicht over het overlijden. De arts stelt een verklaring van overlijden op. Met deze verklaring kan vervolgens aangifte van overlijden gedaan worden bij de gemeente, zonder deze verklaring is dit niet mogelijk.

Uitvaartverzorger

Indien de overledene verzekerd is bij een uitvaartverzekeraar dient er contact opgenomen te worden met de verzekeraar. Zo kan de er samen met de uitvaartverzorger een uitvaart naar wens worden samengesteld.

Indien de overledene niet verzekerd was kan er contact worden opgenomen met een uitvaartverzorger naar keuze.

Testament of wilsbeschikking

Ga altijd na of er een testament of wilsbeschikking is. Hier kunnen bijvoorbeeld uitvaartwensen in zijn opgenomen van de overledene. Zo kan de uitvaartverzorger hier rekening mee houden.

Rouwkaarten

Na een overlijden is het belangrijk om zo snel als mogelijk de rouwkaarten op te stellen samen met de uitvaartverzorger. Samen met de uitvaartverzorger kan de tekst worden opgesteld voor op de rouwkaart. Veel uitvaartverzorgers hebben speciale rouwzegels, hierdoor wordt rouwpost snel herkend en verwerkt door het postkantoor.

Vergelijk uitvaartverzekeringen<< Terug naar alle uitvaart begrippen