Overlijdensakte

Een overlijdensakte of akte van overlijden is een akte waarin verklaard staat dat een persoon is overleden. Een overlijdensakte wordt opgemaakt door een ambtenaar van de Burgerlijke Stand uit de gemeente waar de persoon is overleden. De overlijdensakte zal ook bewaard worden bij die gemeente.

Waar is een overlijdensakte voor?

Erfgenamen kunnen een uittreksel van de overlijdensakte opvragen bij de gemeente. Met dit uittreksel van de overlijdensakte kunnen zij vervolgens aantonen dat iemand is overleden. Vervolgens kunnen ze met deze overlijdensakte langs bij banken of verzekeraars om bepaalde zaken te regelen, maar is bijvoorbeeld ook nodig om een testament te openen. Een uittreksel van de overlijdensakte is ook nodig om bijvoorbeeld abonnementen van de overledene op te kunnen zeggen. Zonder een uittreksel van de overlijdensakte kunt u eigenlijk niets regelen uit naam van de overledene.

De kosten van een uittreksel van de overlijdensakte kunnen per gemeente verschillen.

Vergelijkbare termen aan een uittreksel van de overlijdensakte zijn: uittreksel overlijdensregister, afschrift overlijdensregister of afschrift overlijdensakte.

Hoe wordt een overlijdensakte opgesteld?

Als iemand overleden is, dan moet een arts een schouw uitvoeren en een verklaring van overlijden opstellen. Vaak regelt de uitvaartondernemer deze verklaring samen met de arts. Met deze verklaring van overlijden kunt u vervolgens naar de Burgerlijke Stand. Dit noemen ze de aangifte van overlijden. U kunt dit zelf doen via internet, maar ook uit handen geven aan de uitvaartondernemer. Na de aangifte van overlijden maakt een ambtenaar van de Burgerlijke Stand een akte van overlijden op. Hiermee wordt ook direct toestemming verleend tot het begraven of cremeren van de overledene. De overlijdensakte moet binnen 6 werkdagen opgemaakt zijn. Dit komt doordat de wet voorschrijft dat een overledene binnen 6 werkdagen na overlijden gecremeerd of begraven moet zijn.

Vergelijk uitvaartverzekeringen<< Terug naar alle uitvaart begrippen