Uitvaartverzekering

Resomeren

Resomeren, ofwel alkalische hydrolyse genoemd, is een moderne techniek waarbij het lichaam van een overledene onder druk met behulp van kaliumhydroxide wordt opgelost in heet water. Resomeren betreft een chemisch proces waarbij het lichaam van een overledene in drie uur wordt ontbonden in een stalen drukvat.

Resomeren is daarmee een alternatief voor cremeren of begraven. Volgens de uitvinder, Sandy Sullivan is resomeren milieuvriendelijker dan cremeren. Na resomatie blijft alleen een klein beetje poeder over, dat net als bij cremeren in bijvoorbeeld een urn bewaard kan worden.

Hoe werkt resomeren?

Een uitvaart waarbij voor resomeren is gekozen is in beginsel niet anders dan een uitvaart waarbij gekozen is voor begraven of cremeren.

Het verschil zit hem alleen in de laatste stap. Het lichaam wordt niet begraven of gecremeerd, maar wordt door middel van alkalische hydrolyse ontbonden, wat dus resomeren wordt genoemd.

In de basis gaat het resomeren in 8 stappen, welke kunnen worden onderverdeeld in de voorbereiding en het resomeren zelf.

Voorbereiding op het resomeren

  1. Het lichaam moet voorzien zijn van kleding en een kist die gemaakt is van zijde of wol. Dit wordt gedaan omdat dit makkelijk kan hydrolyseren.
  2. Het lichaam wordt in het drukvat geplaatst en daarna gesloten.
  3. Het lichaam wordt gewogen, zodat de hoeveelheid water en loog bepaald kan worden.

Het resomeren zelf

  1. Het proces start met het scheiden van het lichaam en de kist. De wollen kist kan ongeveer 50 keer hergebruikt worden in tegenstelling tot cremeren en begraven.
  2. De hoeveelheid water en loog worden ingebracht in het drukvat. Meestal wordt als loog kaliumhydroxide gebruikt.
  3. Het vat wordt onder druk gebracht en een recirculatiepomp zorgt ervoor dat de vloeistoffen continu worden gemixt en rondgepompt.
  4. Tijdens de resomatie wordt de resomator verwarmd tot ongeveer 150 °C door middel van gasgestookte stoom die door een spiralen buizensysteem wordt geleid.
  5. Het proces duurt ongeveer drie uur tot het lichaam volledig is ontbonden.

Na het resomeren

Resomeren is op moment van schrijven nog niet toegestaan. Toch zijn er al de nodige onderzoeken geweest naar de duurzaamheid van resomeren. Hieruit blijkt dat resomeren milieuvriendelijker is dan cremeren en begraven.

Resomeren in Nederland

Momenteel is resomeren in Nederland niet toegestaan. Om in Nederland een overledene te kunnen resomeren moet de wet op de lijkbezorging worden aangepast. Op moment van schrijven is er een voorstel gedaan bij de Tweede Kamer om resomeren in de toekomst wel mogelijk te maken.

https://www.youtube.com/watch?v=GOMUwE9Uk1w&t
Vergelijk uitvaartverzekeringen<< Terug naar alle uitvaart begrippen