Wat is een uitvaart?

Een uitvaart of lijkbezorging is het geheel van de handelingen en plechtigheden na het overlijden. Na de uitvaart volgt een begrafenis of een crematie.

Ga naar DELA
Ga naar Yarden
Monuta

Wetgeving en de uitvaart

De uitvaart moet in Nederland minimaal 36 uur en maximaal zes werkdagen na het overlijden plaatsvinden. De dag van overlijden telt niet mee. Deze periode kan worden verkort door de officier van justitie of worden verlengd door de burgemeester, bijvoorbeeld in het geval er familie uit het buitenland moet overkomen.

Een uitvaart wordt ten allen tijden verzorgd in opdracht van een natuurlijk persoon of een rechtspersoon. In veel gevallen is de opdrachtgever een van de nabestaanden, soms is het de overledene zelf. De overledene heeft dit dan zelf bij leven in een testament of scenarium vastgelegd.

Het kan ook voorkomen dat de overledene geen bekende nabestaanden had en dat hij zelf niets heeft geregeld. In dat geval wordt door de Wet op de lijkbezorging bepaalt dat de gemeente waarin het overlijden heeft plaatsgevonden verantwoordelijk is voor de uitvaart.

Moderne technieken voor de uitvaart

Momenteel heeft een overledene alleen de keuze tussen begraven en cremeren. In de toekomst zullen daar nieuwe technieken aan toegevoegd worden. Nieuwe technieken waarover wordt nagedacht maar nog niet zijn toegestaan in Nederland zijn resomeren, composteren en cryomeren.

Uitvaart in het buitenland

Om een overledene in het buitenland te mogen begraven of cremeren moet toestemming worden gevraagd om het lichaam te mogen exporteren. Ieder land kan hieraan afzonderlijke eisen stellen. Zo is het naar sommige landen verplicht om het lichaam voorafgaand aan het vervoer te balsemen. Andere landen stellen als eis dat de grafkist verzegeld dient te worden. Ook dient bij transport de grafkist voorzien te worden van een zinken binnenkist.

Kosten van een uitvaart

Wat een uitvaart kost is moeilijk te zeggen. De kosten hangen onder andere af van keuzes en wensen, zoals een familiegraf, algemeen graf en hoe u de verdere invulling van de begrafenis of crematie wenst. Ook bepaald de keuze voor een begrafenis of crematie voor een groot deel de kosten van een uitvaart.