Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een officieel document die opgemaakt wordt door een notaris. Uit deze verklaring van erfrecht blijkt wie de overledene is, wie de erfgenamen zijn en voor welk deel zij erfgenaam zijn.

Een verklaring van erfrecht wordt altijd door een notaris opgemaakt. De notaris zal kijken of de overledene een testament heeft opgesteld en nakijken wie de erfgenamen zijn. Dit alles zal verwerkt worden in de verklaring van erfrecht.

Een verklaring van erfrecht is in veel gevallen een onmisbaar document. Met een verklaring van erfrecht kan tot een goede afwikkeling van de nalatenschap gekomen worden. Zeker wanneer er meerdere erfgenamen in het spel zijn.

Inhoudsopgave

Wat staat er in een verklaring van erfrecht?

In een verklaring van erfrecht staat het volgende:

 • Wie er is overleden en wanneer
 • Of de overledene gehuwd of een geregistreerd partnerschap had en of dit in gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden was
 • Wie de erfgenamen zijn, voor welk deel zij erfgenaam zijn en of zij de erfenis geaccepteerd hebben
 • Of er aan bepaalde personen vruchtgebruik is gegund
 • Of er sprake is van een wettelijke verdeling
 • Wie het beheer en de afwikkeling van de erfenis op zich neemt (op basis van een volmacht)

Opstellen verklaring van erfrecht

Alleen een notaris kan een verklaring van erfrecht opstellen. Voor het opstellen van de verklaring van erfrecht zal de notaris het volgende onderzoek verrichten:

 • De notaris zal in eerste instantie bekijken wat er in de akte van overlijden staat
 • De notaris zal het Centraal Testamentenregister raadplegen om te bepalen of er een testament is opgemaakt en deze zo nodig opvragen
 • De notaris zal de registers van de Burgerlijke Stand controleren om te bepalen of de nabestaande een partner en/of kind(eren) achterlaat
 • De notaris zal bij het Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) controleren wie de erfgenamen zijn als een testament ontbreekt. Bij veel erfgenamen kan het onderzoek langer duren, gemeentes verschaffen diverse informatie lang niet altijd even snel
 • De notaris zal het Huwelijksgoederenregister controleren als er een huwelijk of geregistreerd partnerschap was. Dit om te bepalen of er huwelijkse voorwaarden zijn opgemaakt. De huwelijkse voorwaarden kunnen namelijk invloed hebben op de nalatenschap
 • De notaris zal ook het faillissementsregister, het schuldsaneringsregister en het curateleregister raadplegen
 • De notaris dient mogelijk ook buitenlandse testamentenregisters te raadplegen

Als de notaris klaar is met het onderzoek zal hij/zij de erfgenamen informeren over het feit dat zij erfgenaam zijn. De notaris zal de erfgenamen informeren over de keuzemogelijkheden ten aanzien van het aanvaarden van de nalatenschap.

Wanneer is een verklaring van erfrecht nodig?

Instanties zoals bijvoorbeeld een bank, verzekeringsmaatschappij of de belastingdienst kan vragen om een verklaring van erfrecht.

In de meeste gevallen is de bank degene die als eerst om een verklaring van erfrecht zal vragen. Wanneer iemand overlijdt, zal een bank de rekeningen van de overleden persoon blokkeren. Wanneer erfgenamen gebruik willen maken van de bankrekeningen, voor bijvoorbeeld een betaling of het innen van het saldo, dienen zij een verklaring van erfrecht af te geven.

Zodra er een verklaring van erfrecht is overhandigd aan de bank, zal de bank de rekeningen beschikbaar stellen aan de erfgenamen. De rekeningen worden dan vaak ervenrekeningen genoemd.

Banken maken altijd een individuele beslissing of een verklaring van erfrecht, uit oogpunt van zekerheid, nodig is. Zolang een bank of andere instantie niet heeft gevraagd om een verklaring van erfrecht, hoeft er geen verklaring opgemaakt te worden.

Wanneer is er geen verklaring van erfrecht nodig?

In 2012 heeft de Overheid en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) samen bepaald dat er in sommige situaties geen verklaring van erfrecht nodig is. Echter dient er dan wel aan onderstaande voorwaarden voldaan te worden:

 • Er is sprake van een huwelijk of geregistreerd partnerschap
 • Er is geen testament
 • Het totale saldo op de rekening(en) is niet hoger dan € 100.000,-

Mag de bank een en/of rekening blokkeren?

Nee, dat mag niet. Er is alleen een verklaring van erfrecht nodig als de naam van de en/of rekening aangepast moet worden.

Wat kost een verklaring van erfrecht?

De kosten van een verklaring van erfrecht zijn afhankelijk van de notaris. Notarissen zijn namelijk vrij om hun eigen tarieven te bepalen.

Vraag dus meerdere offertes aan bij verschillende notarissen. Dit kan u zomaar enkele euro’s schelen. Gemiddeld dient u rekening te houden met zo’n € 400,-

Hoe lang duurt het opmaken van een verklaring van erfrecht?

De tijd die nodig is voor het opmaken van een verklaring van erfrecht varieert heel sterk. Voor eenvoudige gevallen zal dit enkele weken zijn. Voor complexere zaken (akten opvragen in buitenland, partner had een bedrijf etc.) zal dit al snel enkele maanden zijn.

Zolang de verklaring van erfrecht niet klaar is, kan er niemand bij de rekeningen komen. Het betalen van de begrafenis of crematie dient daarom in veel gevallen voorgeschoten te worden. Deze rekening komt namelijk vrij snel op de mat vallen.

Een uitvaartverzekering biedt in dit geval een prima oplossing. Zo komen nabestaanden/erfgenamen nooit voor onverwacht hoge kosten te staan.

Vergelijk uitvaartverzekeringen<< Terug naar alle uitvaart begrippen