Disclaimer Uitvaartverzekeringvergelijkenloont.nl

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter geen garanties geven over de juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie op de website. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat wij niet kunnen garanderen dat de productgegevens, beoordelingen, de premies en andere informatie correct zijn. Bezoekers die beslissingen nemen op basis van kennelijke onjuistheden zijn zelf aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen. Uitvaartverzekeringvergelijkenloont.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. Aan de inhoud van de website Uitvaartverzekeringvergelijkenloont.nl kunnen geen rechten worden ontleend.

Heeft u een fout ontdekt? Dan kunt u ons dit laten weten via info(at)uitvaartverzekeringvergelijkenloont.nl.

Wijziging

De website Uitvaartverzekeringvergelijkenloont.nl behoudt zich het recht voor om de inhoud en informatie op de site inclusief de tekst van deze disclaimer te wijzigen. Daarvoor hoeft geen vooraankondiging plaats te vinden.

Het regelmatig raadplegen van de website wordt aangeraden om na te gaan of er zich wijzigingen hebben voorgedaan.

Verwijzingen

Vanuit een aantal pagina´s verwijzen wij door naar relevante externe websites. Wij hebben geen enkele invloed op de inhoud van deze externe websites. Uitvaartverzekeringvergelijkenloont.nl kan daardoor ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden in de inhoud van deze externe websites, dan wel voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit beslissingen die u baseert op de informatie van deze externe websites.

Uitvaartverzekeringvergelijkenloont.nl wilt u met deze website helpen om een beter inzicht te krijgen in de rol die een uitvaartverzekering kan vervullen als onderdeel van een gezond financieel plan voor uw toekomst en uitvaart. De inhoud die op deze website staat is opgesteld voor informatieve doeleinden. Financiële beslissingen zijn altijd zeer persoonlijk, gebaseerd op de situatie van een individu. Wanneer u behoefte heeft aan advies, dan kunt u altijd contact zoeken met een Intermediair. U moet deze intermediair wel betalen voor zijn of haar diensten. Deze kosten maakt u door zelf uitvaartverzekeringen vergelijken via onze website niet! Uitvaartverzekeringvergelijkenloont.nl is niet aansprakelijk voor uw beslissingen op het gebied van uitvaartverzekeringen, dan wel andere financiële gebieden.