Uitvaartverzekering

Uitvaartverzekering afkopen

Uitvaartverzekering afkopen

Een uitvaartverzekering afkopen is onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Bij het afkopen van een uitvaartverzekering stopt u de verzekering en wordt er een bedrag op uw rekening teruggestort. Op het moment dat u de uitvaartverzekering heeft afgekocht betaalt u geen premie meer en u bent ook niet meer verzekerd voor uw uitvaart.

Misschien bent u niet meer tevreden met uw huidige verzekeraar of wilt u gewoon over naar een andere uitvaartverzekeraar? Weet dat het altijd slim is om uzelf te verzekeren voor uw uitvaart. Dus denkt u aan afkopen van uw huidige uitvaartverzekering? Kijk dan wat de mogelijkheden zijn bij een nieuwe uitvaartverzekeraar. Ruim 70 procent van alle Nederlanders heeft zich verzekerd voor zijn of haar uitvaart. Vergelijk uitvaartverzekeringen met onderstaande knop.

Inhoudsopgave

Wat is afkopen uitvaartverzekering?

Afkopen van een uitvaartverzekering wil zeggen dat u stopt met de verzekering en een eventuele waarde krijgt uitgekeerd. Doordat u premie heeft betaald, kan de uitvaartverzekering een waarde hebben opgebouwd, maar dit kan ook een negatieve waarde zijn. Deze waarde noemt men de afkoopwaarde. De afkoopwaarde van een uitvaartverzekering is de opgebouwde waarde minus de kosten. De uitvaartverzekeraar berekent de afkoopwaarde en zal deze overmaken op uw bankrekening. Houdt hierbij wel rekening dat u niet meer verzekerd bent en dus geen uitvaartverzekering meer hebt. Bij overlijden zal de uitvaartverzekering daarom niets uitkeren.

Het afkopen van een uitvaartverzekering is niet altijd mogelijk. Bij een kapitaal uitvaartverzekering zal dit in veel gevallen mogelijk zijn. Bij een natura uitvaartverzekering ligt dit vaak wat moeilijker. De reden hiervoor is dat hier producten en diensten worden geleverd, zoals een grafkist en de uitvaartverzorging zelf. Om te weten te komen of u uw uitvaartverzekering kunt afkopen, kunt u contact opnemen met uw uitvaartverzekeraar. Voor het afkopen van de uitvaartverzekering zult u een brief moeten schrijven naar uw uitvaartverzekeraar.

Natura uitvaartverzekering afkopen

Een natura uitvaartverzekering afkopen is meestal niet mogelijk. De reden hiervoor is dat er producten en diensten worden geleverd, zoals een grafkist en uitvaartverzorging. Dit kunt u vaak niet afkopen.

Het afkopen van een natura uitvaartverzekering is wel mogelijk als u permanent verhuist naar het buitenland. De uitvaartverzekering is dan vanwege acceptatiebeleid van de verzekeraar niet meer voort te zetten.

Waarom een uitvaartverzekering afkopen?

Denk eerst goed na waarom u de uitvaartverzekering wilt afkopen, want afkopen is financieel gezien in de meeste gevallen niet voordelig. Ondanks dat kunnen er een aantal goede redenen voor het afkopen van een uitvaartverzekering zijn:

  • Uw wensen zijn veranderd en de waarde van uw uitvaart is daarmee flink gedaald. U verwacht hier zelf voor te kunnen sparen. Let wel dat uw erfgenamen de uitvaart eerst dienen voor te schieten, uw spaartegoeden worden namelijk na overlijden bevroren door de bank.
  • U heeft voldoende kapitaal voor uw uitvaart kunnen sparen of heeft een andere financiële meevaller. Let erop dat ook hier uw nabestaanden de kosten eerst moeten voorschieten.
  • U heeft twee uitvaartverzekeringen waarbij de tweede uitvaartverzekering niet meer nodig is.

Wanneer is afkopen mogelijk?

Het afkopen van een uitvaartverzekering is niet altijd mogelijk. Elke verzekeraar hanteert voor het afkopen van uw uitvaartverzekering andere regels en voorwaarden. Ook is het in veel gevallen afhankelijk wat het type uitvaartverzekering is. Bijvoorbeeld een kapitaalverzekering of een naturaverzekering.

Informeer bij uw huidige uitvaartverzekeraar of afkopen van uw uitvaartverzekering mogelijk is en wat de daarbij behorende voorwaarden van zijn. Let erop dat de dekking die hoorde bij de uitvaartverzekering zal komen te vervallen bij het afkopen van de uitvaartverzekering. Uw nabestaanden krijgen geen uitkering of vergoeding van de uitvaartkosten. Als er een afkoopwaarde is, heeft u bij het afkopen recht op de afkoopwaarde van de uitvaartverzekering.

Wat is de afkoopwaarde?

Iedere lopende uitvaartverzekering bouwt - door middel van de maandelijkse premie die u betaalt - een bepaalde waarde op. Deze waarde is de afkoopwaarde. Deze afkoopwaarde krijgt u in een geldbedrag uitgekeerd op het moment dat u besluit de uitvaartverzekering af te kopen.

Deze afkoopwaarde valt in de praktijk vaak behoorlijk tegen. Dit kan komen omdat u bijvoorbeeld nog niet zolang verzekerd bent en dus nog niet zoveel premie heeft ingelegd. Ook zal de verzekeraar zelf zijn eigen kosten nog van deze afkoopwaarde aftrekken. Vaak bestaan deze kosten uit administratiekosten, distributiekosten en de kosten die de verzekeraar heeft gemaakt om het risico op overlijden af te dekken.

Afkopen van een uitvaartverzekering is financieel gezien zelden gunstig. De afkoopwaarde zal in de meeste gevallen lager liggen dan dat u in totaal aan premie heeft ingelegd. Daarom zal het in veel gevallen gunstiger zijn om de uitvaartverzekering premievrij te maken.

Hoe wordt de afkoopwaarde berekend?

Helaas wordt de afkoopwaarde niet bij iedere verzekeraar op dezelfde manier berekend. Ook is niet iedere uitvaartverzekeraar geheel duidelijk op de website over hoe de afkoopwaarde berekend wordt. Om meer te weten te komen over hoe de afkoopwaarde berekend wordt adviseren wij om contact met uw uitvaartverzekeraar op te nemen.

Een veelvoorkomende manier van afkoopwaarde berekenen is als volgt: alle ingelegde premie tot aan het moment van afkopen wordt bij elkaar opgeteld. Van dit bedrag houdt de uitvaartverzekeraar vervolgens vaste kosten in die de verzekeraar hanteert. Is de afkoopwaarde positief? Dan zal de afkoopwaarde worden overgemaakt op uw bankrekening. U bent dan niet meer verzekerd voor uw uitvaart.

Welke kosten worden berekend bij afkopen?

De kosten die een uitvaartverzekeraar rekent voor het afkopen van de uitvaartverzekering zijn de kosten die door de uitvaartverzekeraar zijn gemaakt tot het moment van afkopen. Dit kunnen bijvoorbeeld administratiekosten zijn. Er zijn ook verzekeraars die voor het afkopen van een uitvaartverzekering vaste kosten in rekening brengen.

Hoe uw uitvaartverzekeraar de afkoopkosten in rekening brengt en hoe hoog deze zijn, kunt u vinden in de algemene voorwaarden van de verzekeraar. Doordat er afkoopkosten in rekening worden gebracht, zal in veel gevallen de afkoopwaarde niet hoog zijn. Als u binnen een paar jaar na afsluiten van de uitvaartverzekering wilt afkopen, dan zal er in veel gevallen geen afkoopwaarde zijn. De afkoopkosten zijn dan hoger dan de opgebouwde waarde.

Hoeveel afkoopwaarde?

Als u een uitvaartverzekering wil afkopen dan zal de uitvaartverzekeraar de afkoopwaarde berekenen. Dit is de actuele waarde van de uitvaartverzekering, alle premies die u tot moment van afkopen heeft betaald bij elkaar opgeteld. Het kan zijn dat er bovenop de betaalde premies ook nog een eventueel rendement komt. Deze zal bovenop de door u betaalde premies komen. Vervolgens zal de verzekeraar de kosten die hij heeft gemaakt hiervan afhalen. Sommige uitvaartverzekeraars hanteren vaste kosten, andere uitvaartverzekeraars gebruiken vaste percentages. Informeer bij uw uitvaartverzekeraar hoe zij de afkoopwaarde bepalen.

De hoogte van de afkoopwaarde valt vaak erg tegen. De betaalde premies zullen nooit helemaal terugbetaald worden. Dit komt doordat de uitvaartverzekeraar eerst zijn kosten van de ingelegde premie zal aftrekken. Het bedrag dat dan overblijft is de afkoopwaarde. Bij een positieve afkoopwaarde krijgt u het bedrag op uw bankrekening gestort. Bij een negatieve afkoopwaarde zult u niets terugkrijgen. De kosten wegen dan niet op tegen de baten, maar u bent de uitvaartverzekeraar ook geen kosten verschuldigd. De uitvaartverzekering zal beëindigd worden, u bent niet meer verzekerd en u bent ook geen premie meer verschuldigd.

Een andere optie is om de uitvaartverzekering premievrij te maken. De uitvaartverzekering loopt dan door zonder dat u nog premie hoeft te betalen. Uiteraard is het geldbedrag wat aan het eind uitgekeerd zal worden dan een stuk lager.

Afkoopwaarde vaak niet transparant

Bijna alle uitvaartverzekeraars geven aan dat de afkoopwaarde wordt berekend aan de hand van een actuariële rekenmethode. Hoe deze rekenmethode echter in elkaar zit zijn de meeste uitvaartverzekeraars niet transparant in. Er wordt alleen aangegeven dat het geen simpele optelling van al uw premies is.

Voordat u besluit dat u de uitvaartverzekering wilt afkopen is het dus verstandig om te vragen hoe deze actuariële methode in elkaar steekt en te vragen naar de hoogte van de afkoopwaarde.

Vergelijk uitvaartverzekeringen<< Terug naar alle kennisbank artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

1 reactie