Schenkbelasting en erfbelasting 2018: de vrijstellingen en tarieven

Gepubliceerd op: 5 januari 2018 in:
Schenking en erven

Schenken of erven binnen de familie is leuk. Maar belasting betalen is minder leuk. Door nu slim te schenken met warme hand, kan bij overlijden veel erfbelasting bespaard worden.

Maar wat zijn de vrijstellingen en belastingtarieven voor 2018? Wanneer krijgt u te maken met schenkbelasting en erfbelasting? Hoe kan u slim schenken en/of erven? En wat kunt u belastingvrij schenken in 2018?

Lees dan snel verder. We vertellen in dit artikel meer over het erf- en schenkrecht in 2018.

Inhoudsopgave

Erfrecht en schenkingsrecht 2018

Ieder jaar veranderd de belastingdienst de maximale hoogte van het vrijgestelde tarief voor erven en schenken. Zo zijn de vrijgestelde tarieven voor 2018 weer wat verhoogd vergeleken met voorgaande jaren. De belastingdienst kijkt hierbij naar de waardevermeerdering van geld en corrigeert de vrijstellingen en tarieven. Het percentage wat u aan schenkbelasting of erfbelasting betaalt boven het belasting vrijgestelde tarief blijft ongewijzigd. Dit percentage staat al jaren op hetzelfde niveau.

Door slim gebruik te maken van de mogelijke vrijstellingen, kunt u flink wat schenk- en erfbelasting besparen. Hierbij is een goed testament en slim schenken de "key" tot belastingvoordeel.

Kleinkinderen hoeven bijvoorbeeld, met een eenvoudige aanpassing in uw testament, tussen de € 2.000,- en € 4.000,- minder aan erfbelasting te betalen. Maar ook door jaarlijks gebruik te maken van de schenkbelastingvrijstellingen kan er veel belasting bespaard worden.

Laat uw nabestaanden goed verzorgd achter

Laat uw nabestaanden niet achter met onnodig hoge kosten voor uw uitvaart. Voor een kleine premie per maand kunt u uw uitvaart verzekeren met een uitvaartverzekering. Zo voorkomt u dat uw nabestaande moeten opdraaien voor uw uitvaartkosten.

Bovendien is een uitvaartverzekering een financieel bewuste keuze. Uw inleg is altijd lager dan de waarde die de uitvaartverzekering zal uitkeren.

Bereken uw premie bij onderstaande (grote) uitvaartverzekeraars. Verzekeren is goedkoper dan u denkt.

Schenkingsvrijstelling 2018

Ieder jaar kunt u belastingvrij schenken, zo uiteraard ook weer in 2018. Is de schenking gelijk aan of lager dan onderstaand bedrag? Dan hoeft u geen aangifte schenkbelasting te doen.

Schenking

Over het bedrag wat boven de schenkingsvrijstelling komt, dient u schenkbelasting over te betalen. Hoeveel dit is? Dat leest u verder in dit artikel.

Wat is uw relatie met de schenker?Uw maximale vrijstelling in 2018Waarvoor moet u de schenking gebruiken?
Kind€ 5.363Beslist u zelf
Pleegkind€ 5.363Beslist u zelf
Overige€ 2.147Beslist u zelf

Algemene schenkingsvrijstelling 2018

De algemene schenkingsvrijstelling in 2018 is € 2.147, dit bedrag mag u per persoon belastingvrij schenken. De ontvanger mag dit bedrag maar eenmalig van dezelfde persoon per jaar ontvangen. De schenker mag echter dit bedrag aan meerdere personen belastingvrij schenken. De relatie tot deze persoon is hierbij niet van belang.

De algemene schenkingsvrijstelling geldt voor iedereen. Dit betekent dat u dit bedrag aan iedereen belastingvrij mag schenken. Maar ook dat u dit bedrag van iedereen belastingvrij mag ontvangen. Het maakt hierbij niet uit van hoeveel personen u ontvangt of aan hoeveel personen u schenkt.

Schenkingsvrijstelling eigen woning 2018

In 2018 kan er ook gebruik worden gemaakt van een bijzondere regeling. Per persoon kan er gebruik worden gemaakt van een eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling om belastingvrij te schenken. Wanneer deze boven de € 25.731 uitkomt, dient deze verhoogde schenking wel gebruikt te worden voor een dure studie of een eigen woning.

Deze verhoogde vrijstelling kan alleen gebruikt worden wanneer de ontvanger van de schenking tussen de 18 en 40 jaar oud is. De verhoogde schenkingen en waarvoor deze gebruikt moeten worden zijn hieronder in een tabel weergegeven.

Wat is uw relatie met de schenker?Uw maximale vrijstelling in 2018Waarvoor moet u de schenking gebruiken?
(pleeg)kind tussen 18 en 40 jaar *€ 25.731,-beslist u zelf
(pleeg)kind tussen 18 en 40 jaar *€ 53.602,-een dure studie
(pleeg)kind tussen 18 en 40 jaar *€ 100.800,-uw eigen woning
(pleeg)kind tussen 18 en 40 jaar *€ 100.800,-uw eigen woning

* Bent u ouder dan 40 jaar, maar is uw partner jonger dan 40 jaar? Dan kan u alsnog gebruik maken van de verhoogde vrijstelling.

Eenmalig verhoogde vrijstelling 2018

U mag in 2018 een eenmalig verhoogde vrijstelling tot € 100.800 schenken. Deze schenking moet dan wel worden besteed aan de eigen woning.

Deze verhoogde vrijstelling geldt niet alleen voor schenkingen van ouders. Maar ook voor schenkingen die u van anderen ontvangt.

Deze verhoogde vrijstelling komt dan in de plaats van de algemene vrijstelling van € 5.363 als de schenking afkomstig is van uw ouders. Of in de plaats van de € 2.147 als de schenking afkomstig is van iemand anders.

Is de schenking afkomstig van uw ouders? Dan mag tot € 25.731 vrij besteed worden. Het restant moet besteed worden aan uw eigen woning.

Is de schenking afkomstig van iemand anders? Dan mag tot € 2.147 vrij besteed worden.

Voorwaarden verhoogde schenkingsvrijstelling 2018

Heeft u een schenking van € 100.800 ontvangen? U kunt gebruikmaken van de vrijstelling als aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:

 • U, of uw partner, bent tussen de 18 en 40 jaar op moment van ontvangen van de schenking.
 • U heeft nooit eerder gebruik gemaakt van één van de verhoogde vrijstellingen, van dezelfde schenker.
 • U schriftelijk kunt aantonen dat de schenking daadwerkelijk is betaald en gebruikt is voor uw eigen woning.
 • U de schenking voor 31 december 2020 voor uw eigen woning heeft gebruikt.
 • U de vrijstelling aanvraagt in de aangifte schenkbelasting 2018
 • U gebruikt de verhoogde schenking voor:
  • eigen woning te kopen, te verbeteren of te onderhouden
  • uw eigenwoningschuld af te lossen (hypotheek)
  • een restschuld van uw verkochte eigen woning (welke onder water stond) af te lossen
  • rechten van opstal, erfpacht of beklemming van uw eigen woning af te kopen

Maximaal 1 keer in uw leven gebruikmaken van een verhoogde schenkvrijstelling

U mag maar maximaal 1 keer in uw leven gebruik maken van de verhoogde vrijstellingen. Wanneer u bijvoorbeeld een bedrag ontvangt en gebruik wil maken van de eenmalige vrijstelling van € 25.526. Dan kunt u daarna van dezelfde schenker niet meer gebruik maken van de verhoogde vrijstelling voor de eigen woning of een dure studie. U kiest dus voor € 25.731 of voor € 53.602 of voor € 100.800.

Maak dus slim gebruik van deze verhoogde schenkvrijstelling. De algemene schenkvrijstellingen van € 2.147 en € 5.363 mag u elk kalenderjaar gebruik van maken.

Tel schenkingen van beide ouders altijd bij elkaar op

Schenkingen van ouders ziet de belastingdienst als één schenking. Doen ouders afzonderlijk van elkaar een schenking? Dan moet u deze schenkingen dus bij elkaar optellen. Dit geldt ook als ouders zijn gescheiden.

Aangifte schenkbelasting 2018

Wanneer u gebruik maakt van de verhoogde (eenmalige) schenking, moet u wel aangifte schenkbelasting doen. Daarbij kunt u een beroep doen op de verhoogde vrijstelling. Zo betaalt u over deze verhoogde schenking geen belasting.

Vrijstelling erfbelasting 2018

De belastingdienst hanteert vaste bedragen waar u geen erfbelasting over hoeft te betalen. Dit is de vrijstelling. Al het geld wat u erft onder deze grens is dus belastingvrij!

Hoeveel vrijstelling u krijgt, hangt af van uw relatie met de overledene. In de tabel ziet u welke vrijstelling voor u van toepassing is in 2018. De vrijstelling voor ondernemingsvermogen is in 2018 € 1.070.987,-

Relatie met overledeneVrijstelling in 2018
partner€ 643.194
(pleeg)kind of kleinkind€ 20.371
(pleeg)kind met een handicap of ziekte€ 61.106
ouder *€ 48.242
(Erven beide ouders? Dan is de vrijstelling samen € 48.242.)
andere erfgename€ 2.147

* Erven beide ouders? Dan geldt deze vrijstelling voor hen samen, dus € 24.121 voor iedere ouder. Erft één ouder? Dan is de vrijstelling voor deze ouder € 48.242.

Tarieven schenkbelasting 2018

De tarieven voor de schenkbelasting in 2018 staan in onderstaande tabel weergegeven.

Hoeveel schenkbelasting u betaalt, hangt af van de relatie met de schenker. Maar ook de hoogte van de schenking is van belang. Per tariefgroep kunt u eenvoudig het schenkbelastingpercentage bekijken.

TariefgroepWaarde verkrijgingSchenkbelastingpercentage
Partners en kinderen€ 0,- tot € 123.248,-10%
€ 123.249,- en meer20%
Kleinkinderen€ 0,- tot € 123.248,-18%
€ 123.249,- en meer36%
Overig€ 0,- tot € 123.248,-30%
€ 123.249,- en meer40%

Tarieven erfbelasting 2018

De tarieven voor de erfbelasting in 2018 zijn hetzelfde als de schenkbelasting.

Hoeveel erfbelasting u betaalt, hangt af van de relatie met de overledene. Maar ook de hoogte van de erfenis speelt mee. In de tabel hieronder, ziet u per tariefgroep, de erfbelastingpercentages voor 2018:

TariefgroepWaarde verkrijgingErfbelastingpercentage
Partners en kinderen€ 0,- tot € 123.248,-10%
€ 123.249,- en meer20%
Kleinkinderen€ 0,- tot € 123.248,-18%
€ 123.249,- en meer36%
Overig€ 0,- tot € 123.248,-30%
€ 123.249,- en meer40%
Vergelijk uitvaartverzekeringen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *