Uitvaartverzekering

Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Disclaimer

De content, informatie, tips en vergelijkingen op deze website zijn slechts voor inspiratie en informatieve doeleinden. De informatie wordt verstrekt door Uitvaartverzekeringvergelijkenloont en hoewel wij ernaar streven om de informatie up-to-date en correct te houden, geven wij geen representaties of garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website, de tips, informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website, voor welk doel dan ook. Zo zijn ook alle genoemde bedragen, berekeningen en vergelijkingen indicatief. Alle vertrouwen die u in deze informatie stelt is daarom strikt op eigen risico.

Verder is alle informatie op Uitvaartverzekeringvergelijkenloont zeker niet bedoeld als vervanging voor financieel advies of meningen. U moet advies inwinnen bij de juiste organisatie voor uw specifieke situatie.

Via deze website kunt u links naar andere websites tegenkomen welke niet onder het beheer van Uitvaartverzekeringvergelijkenloont zijn. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze websites.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toe- gang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitvaartverzekeringvergelijkenloont, is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van groot belang is voor de uitvoering van haar bedrijfsvoering. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd

Andere websites

Onze website bevat links naar andere websites, dit kunnen onze klanten, partners, YouTube-video’s of andere websites zijn. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op Uitvaartverzekeringvergelijkenloont. Dus wanneer u deze links naar andere websites gebruikt, dient u ook hun privacybeleid te raadplegen als u volledig op de hoogte wilt zijn van hun privacybeleid.

Cookies

Wanneer u de Uitvaartverzekeringvergelijkenloont website bezoekt, wordt er een klein bestand op de harde schijf van uw computer geplaatst. Deze zogenoemde Cookies maken de website(s) van Uitvaartverzekeringvergelijkenloont nuttiger, door informatie over uw voorkeuren op te slaan. Dit maakt het in de toekomst makkelijker voor u om in te loggen en de website(s) te gebruiken. Cookies identificeren een internetgebruiker niet persoonlijk, maar de computer van een gebruiker wordt wel geïdentificeerd.

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar als u dat wilt, kunt u uw browser instellen om te voorkomen dat cookies automatisch worden geaccepteerd. Open de ‘help’-sectie van uw browser, waarin de verschillende opties voor het omgaan met cookies worden uitgelegd. Als u cookies uitschakelt, hebt u mogelijk geen toegang tot alle functies op de onze websites.

Uitvaartverzekeringvergelijkenloont websites kunnen cookies verstrekken voor deze doeleinden:
• Analyse – Wij optimaliseren graag de website door de gebruikers te volgen op de website, en hierdoor de gebruikerservaring te verbeteren
• Het opslaan van uw eerder ingevulde formulieren – dit om tijd te besparen bij het invullen van nieuwe formulieren.
• Het laten zien van onze advertenties wanneer u andere websites bezoekt.

Google Analytics

We volgen de pagina’s die u bezoekt via Google Analytics. We verzamelen geaggregeerde gegevens om te controleren hoe onze website functioneert en hoe we uw online-ervaring kunnen verbeteren. We delen niet bewust informatie met bedrijven zoals Google.

Veiligheid

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, blijft veilig en vertrouwelijk. Uitvaartverzekeringvergelijkenloont zal uw informatie niet delen met andere bedrijven. We volgen de industrie standaarden om de aan ons verstrekte informatie te beschermen. We slaan al uw informatie veilig op, zowel tijdens verzending en nadat we gegevens hebben ontvangen. Dit beschermt uw gegevens tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We kunnen echter niet garanderen dat we elk risico van misbruik van uw persoonlijke gegevens door anderen met kwade opzet kunnen uitsluiten. Bewaar uw eigen inloggegevens op een veilige plek en neem onmiddellijk contact met ons op als u een ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of een andere inbreuk op de beveiliging constateert.

We kunnen uw persoonlijke informatie en / of gebruikersinformatie vrijgeven als ons daarom wordt gevraagd door de politie of enige andere regelgevende of overheidsinstantie die verdachte illegale activiteiten onderzoekt.

Updates

Uitvaartverzekeringvergelijkenloont behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy statement en/of disclaimer. Controleer daarom regelmatig de privacy statement en onze disclaimer om te bekijken of er zich wijzigingen hebben voorgedaan.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Uitvaartverzekeringvergelijkenloont aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Uitvaartverzekeringvergelijkenloont of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Uitvaartverzekeringvergelijkenloont. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Uitvaartverzekeringvergelijkenloont.